Servicii

Membrii Federației Patronale Metalurgia pot beneficia de:

  • Participarea prin reprezentanți în cadrul Dialogului social la nivelul instituțiilor statului de interes pentru sectorul de activitate.
  • Reprezentarea membrilor la intalniri si evenimente de interes pentru acestia
  • Transmiterea de materiale, studii si analize de sector
  • Accesul la baza de date a Federației
  • Promovarea de informații de afaceri  de interes pentru  membri
  • Negocierea contractelor colective de muncă la nivel de  sector