Activitate

Activitate internă

· Federația Patronală METALURGIA este membru al Confederaţiei Patronale din Industrie, Agricultură, Construcţii şi Servicii din România – CONPIROM.
· Conferința ”Mecanisme pentru Susținerea Competitivității Companiilor Energo-Intensive din Industria Românească” organizat  în 26/04/2018 în colaborare cu Intact Media Group

· Federația Patronală METALURGIA este membru fondator al Comitetului Sectorial din Metalurgie împreună cu Federația sindicală din siderurgie – FSS METAROM

Începând cu data 30.05.2023 doamna Aida Crăița Nechifor  este Președinte al Federației Patronale Metalurgia.

· Adunarea generală a  Federației Patronale METALURGIA a avut loc în data de 09.04.2019 la București cu participarea reprezentanților  companiilor membre ale asociațiilor UNIROMSIDER si UNITUB.

Activitate internationala:

A. Începând cu anul 2020 Domnul Ionel Borș este membru în Comitetul Economic și Social European..

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE format din 326 de reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese din toate țările UE și a fost înfiintat în 1957. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE.

Comitetul Economic și Social European (CESE)   îndeplinește trei misiuni principale:

  • garantează că politicile și legislația UE se adaptează condițiilor economice și sociale, căutând un consens care servește binelui comun
  • promovează o Uniune participativă, oferindu-le organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și altor grupuri de interese posibilitatea de a se exprima, și menținând dialogul cu acestea
  • promovează valorile integrării europene, susține democrația participativă și organizațiile societății civile.

Membrii sunt repartizați în 3 grupuri:

  • angajatori
  • lucrători
  • alte grupuri de interese (de exemplu, agricultori, consumatori).

Comitetul Economic și Social European (CESE)    este consultat de Parlamentul European, de Consiliul UE și de Comisia Europeană pe o gamă largă de subiecte. De asemenea, emite avize și din proprie inițiativă.

Membrii săi lucrează pentru Uniunea Europeană, fiind independenți față de guvernele naționale. Ei se reunesc de 9 ori pe an. Avizele se adoptă cu majoritate simplă.

Reuniunile sunt pregătite de către secțiunile specializate ale CESE și de comisia consultativă pentru mutații industriale. Grupurile de reflecție ale CESE (așa-numitele observatoare) și Comitetul de coordonare Europa 2020 monitorizează evoluția strategiilor UE.

Comitetul Economic și Social European (CESE)    menține legătura cu consiliile economice și sociale existente la nivel regional și național, în special pentru a face schimb de informații și pentru a discuta anumite chestiuni.

B. Organizatiile membre ale Federatiei Patronale Metalurgia sunt afiliate extern astfel:

  • UNIROMSIDER – este afiliat EUROFER
    • Asociația Europeană a Oțelului (EUROFER) este situată la Bruxelles și a fost fondată în 1976. Reprezintă întreaga producție de oțel din Uniunea Europeană. Membrii EUROFER sunt companii și federații naționale din industria otelului din întreaga UE.