CSM

COMITETUL SECTORIAL din METALURGIE

C.S. METALURGIA  înființat în anul 2010  în conformitate cu OG 26/2000, Legea 132/1999 si Legea 268/2009 este o instituție de utilitate publică, cu rol important în formarea profesională și  validarea Standardelor ocupaționale în conformitate cu cerințele pieței muncii.  

Principalii parteneri și membrii fondatori în cadrul Comitetului Sectorial METALURGIA sunt:

 • Federația Patronală METALURGIA
 • Federația Sindicatelor din Siderurgie METAROM,

ambele reprezentative la nivelul sectorului metalurgic, în conformitate cu prevederile Legii Dialogului Social nr 62/2011.

ACTIVITATE

Comitetul Sectorial METALURGIA este membru in Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România – ANCSR.

C.S. METALURGIA  este partener al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872- beneficiar Autoritatea Naționala pentru Calificări.

In conformitate cu prevederile statutare (Art.8) CS Metalurgia :

 1. participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale;
 2. participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
 3. susţine promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competenţe;
 4. participă la dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea Autoritații Naţionale pentru Calificări (A.N.C.), a calificărilor aferente ramurii;
 5. validează calificările şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământ superior;
 6. recomandă specialişti pentru realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea competenţelor şi calificărilor şi pentru elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, pentru verificarea şi validarea standardelor de pregătire profesională, precum şi pentru evaluarea şi certificarea pe bază de standarde şi avizează lucrările efectuate de acestia;
 7. încurajează şi stimuleză participarea organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic;
 8. colaborează, în scopul realizării obiectului său de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizatii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesioanală şi alte instituţii publice;
 9. oferă partenerilor sociali consultanţă în domeniul ocupării şi formarii profesionale a forţei de muncă;
 10. realizează analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura metalurgie feroasă, metalurgie neferoasă şi produse refractare;
 11. acordă aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor din România;
 12. propune furnizorilor de formare profesională calificările şi competenţele asociate acestora, precum şi corelarea calificărilor cu ocupaţiile care pot fi practicate;

Foto: ANCSR