Legislație

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 467/2006 – Legea privind cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor

Legea nr. 217/2005 – Legea comitetelor europene de întreprindere

HG nr. 187/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile europene

HG nr. 188/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile cooperative europene

H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (comitetele sectoriale)

Convenţia OIM nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărare dreptului sindical

Convenţia OIM nr. 154/1981 privind promovarea negocierii colective.

Convenţia OIM nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă

Convenţia OIM nr. 135/1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora.