Dialog social

Dialogul Social funcționează în conformitate cu prevederile Legii Dialogului Social nr. 62/2011 care  reglementează:

  • modalitatea de constituire, organizare şi funcţionare a organizaţiilor sindicale şi patronale;
  • criteriile de dobândire a reprezentativităţii acestora;
  • structurile instituţionalizate ale dialogului social (Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, Consiliul Economic şi Social, comisiile de dialog social);
  • condițiile de participare la procesul de negociere a contractelor colective de muncă:
  • modalităţile de soluţionare a conflictelor de muncă.

Federația Patronală METALURGIA este un partener de dialog pentru instituțiile statului, participând prin membrii săi la :

  • Comisia de dialog social de la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
  • Comisia de dialog social de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
  • Comisia de dialog social de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
  • Consiliu de Export ;
  • Consiliul Consultativ Tripartit din cadrul Inspecției Muncii .

Reprezentanții Federației Patronale Metalurgia sunt parte la negocierile colective pe sector și participă în mod activ la elaborarea și la modificările aduse legislației de interes pentru sectorul metalurgic